RYS HISTORYCZNY

1938 – Produkcja i sprzedaż maszyn do przesadzania kapusty i buraków na rodzinnej farmie w Brosse, zapoczątkowana przez dziadka obecnego Prezesa, Pana Camille CARRE.

1945 – Wznowienie działalności zawieszonej na czas drugiej wojny, z udziałem dwóch pracowników w opuszczonym domu w małej miejscowości La Cantonnerie w pobliżu St. Martin des Noyers. W kuźni tej produkowane były sadzarki i inne narzędzia zaopatrzone w zęby.

1953 – Konstrukcja budynku o powierzchni 150 m2 sąsiadującego z kuźnią, który następnie powiększono na początku 1960

1967 – Rozbiórka starej kuźni, powiększenie warsztatu i konstrukcja fasady obecnego budynku biurowego. Całość o łącznej powierzchni 600 m2 służy obecnie za pracownię prototypów i szatnię.

1969 – Uruchomienie produkcji nowej maszyny do zbioru buraków pastewnych przy zatrudnieniu 10 pracowników. Rozszerzenie produkcji na skalę krajową.

1971 – Przekształcenie przedsiębiorstwa w Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

1974 – Konstrukcja niezależnej hali fabrycznej o pow. 1 250 m2 z podwieszonym dźwigiem ruchomym

1979 – Przejście na emeryturę założyciela firmy Pana Camille CARRE i ustanowienie jego syna Antoine CARRE dyrektorem naczelnym przedsiębiorstwa. Przekształcenie Spółki z O.O  w Spółkę Akcyjną

1980 – Realizacja sprzętu do wyrywania fasoli na ziarno suche. Otwarcie rynku zagranicznego przy zatrudnieniu wynoszącym 18 pracowników.

1988 – 28 października - otwarcie nowych biur i warsztatów przylegających do hali produkcyjnej, ogółem 4400 m2 powierzchni zadaszonej. Silna ekspansja na rynku krajowym z akcentem położonym głównie na gamę maszyn do „Przygotowania podłoża pod uprawę”, która została znacznie rozszerzona.

1990 – Wielkość obrotu osiągnęła 15,6 mln FR. Jednakże kryzys w latach 90-tych obejmujący również sektor maszyn rolniczych przyczynił się do zmian w działalności firmy – produkcja własna maszyn rolniczych została uzupełniona o podwykonawstwo.

1994 – Wyraźna poprawa w działalności firmy. Najbardziej dynamiczni rolnicy zaczynają ponownie inwestować w sprzęt rolniczy. Wielkość obrotów osiągnęła 16,2 mln FR czyli wzrost o 28% w stosunku do 1993

1996 – Ukierunkowanie się na rozwój gamy sprzętu służącego przygotowaniu gruntu pod uprawę. Zarzucenie produkcji maszyn do zbioru buraków pastewnych. Podwykonawstwo – współpraca z firmą TOYOTA w zakresie wózków widłowych. Obroty osiągnęły 19,3 mln FR

1997 – Nowy kontrakt z MANITOU. Wzrost obrotów przedsiębiorstwa o 15 %

1998 – Wprowadzenie komputerowego zarządzania produkcją. Reorganizacja produkcji wraz z powiększeniem powierzchni magazynowej i warsztatów obróbki stali do 900 m2 i wprowadzeniem automatycznego spawania. Wzrost obrotów o 15 %.

2000 – Wprowadzenie na rynek nowych produktów : spulchniacz - NEOLAB, ECOLAB, kultywator – DECHAUMAX, agregat do rozsiewania – INTERSEM, brona łąkowa-chwastownik – SARCLERSE.

Potwierdzenie wprowadzenia naszych produktów na rynek belgijski przez naszego partnera handlowego STEENO

2005 – Uruchomienie/wdrożenie projektu PACQT ISO (Projekt Stałego Rozwoju i Najwyższej Jakości) w celu uzyskania certyfikatu ISO 9001 w kwietniu 2006. Nowości : kultywator kompletny - CULTI 4000, skaryfikatory łąkowe - PRAIRIAL, pielniki do kapusty - ECONET XL i o dyskach w formie gwiazd - ECONET ROTADISC

2006 – Nowości : kultywatory wibracyjne -PENTASOL i POLYSOL w miejsce VIBROS V i VR. Otrzymanie certyfikatu ISO 9001 V00 w kwietniu. Uruchomienie linii do malowania z urządzeniem myjącym i suszarnią

2007 – Pan Benoît CARRE zostaje mianowany Prezesem i obejmuje kierownictwo po swoim ojcu Panu Antoine CARRE. Obroty wynoszą 6,5 mln euro

2008 – Otrzymanie certyfikatu ISO 14001. Uruchomienie warsztatu części składowych (2500 m2) i hali utylizacji odpadów produkcyjnych (1100 m2) przy zatrudnieniu przekraczającym 50 pracowników. System automatycznego prowadzenia - PRECICAM cieszy się wielkim popytem. Prezentacja rozsiewacza do nawozów - FERTILOC +

2009 – Stworzenie nowej rodziny produktów „Siew i Nawożenie” z siewnikiem zębowym PANTESEM. 17 lipca podczas obchodów 70 rocznicy istnienia firmy CARRE nastąpiło oficjalne przekazanie zarządu Panu Benoît CARRE w obecności wszystkich partnerów i przyjaciół przedsiębiorstwa.

2010 – Kreacja znaku firmowego ECO IMPACT, polegająca na klasyfikacji produktów w danej gamie według ich oddziaływania na środowisko. Początek eksportu do Wielkiej Brytanii

2011 – Wzbogacenie rodziny „Siew i Nawożenie” przez wprowadzenie do obrotu rozsiewacza nawozu FERTIMAX. Zaprezentowanie po raz pierwszy w historii firmy sprzętu rolniczego funkcjonującego w pół zawieszeniu : agregat  ścierniskowy ONATAR i brona łąkowa SARCLERSE. Początek eksportu na Słowację i do Niemiec. Wzrost obrotów o 38% które osiągnęły 9,5 mln Euro.

 
Camille Carré


Obszar zarezerwowany